[vc_row][vc_column][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d26fc7b58163” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d26fc7b58fbb”]Garancija za sve artikle iz naše ponude važi 5 godina (60 mjeseci), osim za sijalice i solarne uređaje, za koje garancija važi 2 godine (24 mjeseca).

Garancija važi od dana kupovine do isteka garantnog roka, što potvrđuje dokazom o kupovini tj fisklanim racunom..

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati, ukoliko montažu izvrše stručna i osposobljena lica.

Davalac garancije garantuje da je proizvod propisanog kvaliteta i da će pravilno funkcionisati, ako se potrošač bude pridržavao priloženog uputstva za upotrebu.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera da će na zahtjev podnosioca garantnog lista i u garantnom roku, o svom trošku, u servisu otkloniti kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji nastanu prilikom pravilne upotrebe, ili izvršiti zamjenu artikla.

Davalac garancije se obavezuje direktno ili preko servisera, da bez odlaganja u roku od 7 dana, od prijema reklamacije, odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnijetom zahtjevu i prijedlogu njegovog rješenja.

Davalac garancije neće priznati garanciju:

  • ako proizvod nije ugrađen po propisanim uvjetima, od strane stručnih i osposobljenih lica
  • ako se korisnik nije pridržavao uputstva za upotrebu proizvoda
  • ako je proizvod servisiralo neovlašteno lice ili su ugrađeni neoriginalni dijelovi
  • ako je korisnik nestručno i nepažljivo postupao sa proizvodom
  • ako su oštećenja nastala usljed dejstva mehaničke sile
  • ako su oštećenja na proizvodu prouzrokovana višom silom, curenjem baterija

Garancija se odnosi samo na proizvode montirane i namijenjene upotrebi od strane krajnjih korisnika, odnosno potrošača.

Garantni zahtjev:

U slučaju da upućujete garantni zahtjev, artikal treba da pošaljete, zajedno sa orginalnim dokazom o kupovini (računom), na adresu prodavnice u kojoj ste obavili kupovinu. Ukoliko isporučeni Globo artikal nije saobrazan ugovoru, zaključenom između trgovca i potrošača, Potrošač će imati sva prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača BiH.

 

POVRAT/REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja, koja nisu nastala u transportu
  • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača

Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema   opravdane reklamacije, e-mailom ili pismeno. U slučaju nemogućnosti zamjene proizvoda, Prodavac će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju nije više u mogućnosti da isporuči.

 

U slučaju povrata robe, koji nije nastao propustom Prodavca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, za svaku kupovinu putem interneta, kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora, u roku od 14 dana, od dana preuzimanja.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. Troškove transporta prilikom jednostranog raskida Ugovora, snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahtjeva ne bude ispunjen, nećemo biti u mogućnosti da Vam prihvatimo zahtjev.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dike_button link=”https://globo-lighting.ba/wp-content/uploads/2019/07/ReklamacioniListGloboLux.docx” title=”Downloadujte reklamacioni list” dike_custom_id=”dike_custom_5d26fc7b58166” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d26fc7b58fbf” hidden_markup_01=”” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””][/vc_column][/vc_row]