[vc_row][vc_column][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5c5af944b4bdd” hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5c5af944b5300” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””]Globo doo se obavezuje da štiti privatnost i informacije svakog kupca u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini.

Podaci o korisniku sajta dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje prodaje i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim,kao i normama javnog poretka.

Podaci o korisniku sajta obradjuju se i čuvaju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima bez pristanka lica na koje se odnosi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]