Globo doo se obavezuje da štiti privatnost i informacije svakog kupca u skladu sa Zakonom o Elektronskoj Trgovini.

Podaci o korisniku sajta dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje prodaje i ne mogu se ustupati drugim licima ukoliko bi takvo ustupanje štetilo moralnim,kao i normama javnog poretka.

Podaci o korisniku sajta obradjuju se i čuvaju u skladu sa važećim propisima i neće biti dostupni trećim licima bez pristanka lica na koje se odnosi.

Komentariši