[vc_row][vc_column][vc_column_text dike_custom_id=”dike_custom_5d25d4a48067d” hidden_markup_01=”” dike_vc_custom_id=”dike_vc_custom_5d25d4a4812b0” hidden_markup_desktop=”” hidden_markup_laptop=”” hidden_markup_tablet=”” hidden_markup_ipad=”” hidden_markup_mobile=”” hidden_markup_small_mobile=””]Globo Lux d.o.o. Vitez će kao Prodavac, podatke koje ovim put dostavite, koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obavještavanja o akcijama i ponudama Prodavca, od strane ovlaštenih lica drugih poslovnih subjekata. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima, van ciljeva ovdje date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu [email protected] saglasnosti, na adresu Globo Lux d.o.o. Vitez, Poslovni Centar 96, 72250 Vitez.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uvjetima korištenja datih podataka, i dajem saglasnost za obradu istih, od strane Globo Lux d.o.o. Vitez.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]