Globo Lux d.o.o. Vitez će kao Prodavac, podatke koje ovim put dostavite, koristiti u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u svrhe pravovremenog obavještavanja o akcijama i ponudama Prodavca, od strane ovlaštenih lica drugih poslovnih subjekata. Podaci se neće ustupati ni prezentovati trećim licima, van ciljeva ovdje date saglasnosti. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost, potrebno je da pošaljete e-mail sa ličnim podacima na adresu info@globo-lighting.ba saglasnosti, na adresu Globo Lux d.o.o. Vitez, Poslovni Centar 96, 72250 Vitez.

Registracijom potvrđujem da sam upoznat sa uvjetima korištenja datih podataka, i dajem saglasnost za obradu istih, od strane Globo Lux d.o.o. Vitez.